LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

shopkindao.com

  • 583 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
  • CMT8 – Quận 1 -Tp. Hồ Chí Minh
  • Lương Khánh Thiện – Ngô Quyền – Hải Phòng

Điện thoại: 0911 801 890
E-mail: shopkindao@gmail.com